Noves banderes regionals per Whatsapp?

Noves banderes regionals per Whatsapp?

Noves banderes regionals per Whatsapp? L’última proposta de l’organització unicode, que és la responsable de la gestió dels emojis que fem servir diàriament als nostres telèfons mòbils a aprovat la inclusió de banderes regionals, en aquest cas de les...